A soidade pide copas nos bares

10 

CHAMAREILLE MELANCOLÍA – VÍCTOR ANEIROS ACÚSTICO.

 

A soidade pide copas nos bares é o novo disco de Víctor Aneiros, unha proposta singular do bluesman ferrolán.

 

Por Eduardo Galán.

 

Víctor Aneiros, un dos mellores de entre os nosos músicos- por no decir o mellor- nos regala un novo disco, o séptimo da súa discografía oficial, e o bautiza co inequívoco título de A soidade pide copas nos bares.

 

Edita, unha vez máis, o selo vasco Gaztelupeko Hotsak, que xa tén no seu catálogo cinco discos do bluesman de Ferrol. Que vergoña!. Que disparate inaceptable é o feito de que non haxa unha discográfica galega que aposte por unha música no noso idioma e cargada coa calidade da música de Víctor!. A normalización cultural deste país necesita vitaminas…

 

Os galegos sabemos ben da profunda verdade que se agacha baixo o vello axioma de que o mellor modo de falar dunha cousa é falar doutra. Víctor, cuál samurai do blues, segue con disciplina encomiable o mencionado código e o fai en cada unha das dez cancións do novo cd. Son versións acústicas tiradas de tres discos anteriores, O blues do amencer  ( 2004 ), Heroe secreto ( 2008 ) e Brétemas da memoria ( 2010 ). Xuntas, na súa nova forma acústica – pero en absoluto desenchufadas– as pezas compoñen un sublime fresco arredor da melancolía.

 

“…E chamareille melancolía”, dí o texto de Miña bala perdida. Os versos de Ramiro Fonte, Caneiro ou de o própio Víctor -que nos falan da soidade das lunáticas tabernas, da noite que  constata a morte dos seus fillos, das vellas e negras bandeiras piratas xa rachadas, e do inverno que é un coitelo nos corazóns- buscan cobixo e abrigo nos instrumentos que os acollen con fraternidade. A música de A soidade pide copas nos bares convida á desgarrada e tristeira voz de Víctor a quedar no primeiro plano sonoro, exposta sen medo, sen trucos, con naturalidade.. 

 

Víctor sabe ben que todas as verbas de Ramiro -e as súas própias- son palabras que están mellor ditas en voz baixa. Por iso cobra máis forza esta revisión acústica que propón A soidade pide copas nos bares.

 

Ao noso xuízo hai varias obras mestras aquí. Son cancións absolutamente perfectas que retratan moi ben a ese músico maduro e intenso no que se convertiu un Víctor cincuentón. Se dúbida, Víctor é un guitarrista único que garda nas mans e na alma trinta e pico anos, ben aproveitados, de intensa relación co blues.

 

As versións de Miña bala perdida, Vida bohemia, Un tute á morte e Autor de westerns cobran novos significados nos solos da guitarra clara, limpa, espida de Víctor. E medran tamén en intensidade, coa incorporación afortunada dun vello coñecido do guitarrista: Fran Rey, que mantén fermosos diálogos bohemios, casi parisiens, cos seus acordeón, gaita e órgano. É un duelo amistoso, parolado con profunda sinxeleza, fronte á guitarra de Víctor.

 

A poderosa cabalgada fordiana de Centauros do deserto que contén Autor de westerns- armada con electricidade e vento na versión de Brétemas da memoria ( 2010 )- é aquí coma o pousado trote vagamundo de Stewart e Widmark en Dous cabalgan xuntos.

 

Nesta época de pensamentos únicos e dóciles, esquecer- para non sentirse estranxeiro- é o que quere a maioría. Pero A soidade pide copas nos bares propón todo o contrario, e bota unha arrolladora ollada nostálxica sobre todo o que perdimos.  

 

Eduardo Galán Blanco.

Compostela.

30- Abril-2014

LE LLAMARÉ MELANCOLÍA – VÍCTOR ANEIROS acústico

 

A Soidade Pide Copas Nos Bares” es el nuevo disco de Víctor Aneiros, una propuesta singular del bluesman ferrolano. 

 

Víctor Aneiros, uno de los mejores de entre nuestros músicos -por no decir el mejor- nos regala un nuevo disco, el séptimo de su discografía oficial, y lo bautiza con el inequívoco título de “A Soidade Pide Copas Nos Bares”.

 

Edita, una vez más, el meritorio sello vasco Gaztelupeko Hotsak, que ya tiene en su catálogo cinco discos del bluesman de Ferrol. ¡Qué vergüenza!. ¡Qué disparate inaceptable es el hecho de que no haya una discográfica gallega que apueste por una música en nuestro idioma y cargada con la calidad de la música de Víctor!. La normalización cultural de este país necesita vitaminas…

 

Los gallegos sabemos bien de la profunda verdad que se esconde bajo el viejo axioma de que el mejor modo de hablar de una cosa es hablar de otra. Víctor, cuál samurai del blues, sigue con disciplina encomiable del mencionado código y lo hace en cada una de las diez canciones del nuevo cd. Son versiones acústicas tiradas de tres discos anteriores, O blues do amencer    (2004), Heroe secreto (2008) y Brétemas da memoria (2010). Juntas, en su nueva forma acústica -pero en absoluto desenchufadas- las piezas componen un sublime fresco alrededor de la melancolía.

 

“…Y le llamaré melancolía”, dice el texto de Míña bala perdida. Los versos de Ramiro Fonte, Caneiro o del propio Víctor -que nos hablan de la soledad de las lunáticas tabernas, de la noche que  constata la muerte de sus hijos, de las viejas y negras banderas piratas ya rotas, y del invierno que es un cuchillo en los corazones- buscan cobijo y abrigo en los instrumentos que los acogen con fraternidad. La música de  “A Soidade Pide Copas Nos Bares” convida a la desgarrada y triste voz de Víctor a quedar en el primero plano sonoro, expuesta sin miedo, sin trucos, con naturalidad.   

 

Víctor sabe bien que todas las palabras de Ramiro -y las suyas propias- son palabras que están mejor dichas en voz baja. Por eso cobra más fuerza esta revisión acústica que propone “A Soidade Pide Copas Nos Bares”.

 

A nuestro juicio hay varias obras maestras aquí. Son canciones absolutamente perfectas que retratan muy bien a ese músico maduro e intenso en el que se convirtió un Víctor cincuentón. Si duda, Víctor es un guitarrista único que guardia en las manos y en el alma treinta y pico años, bien aprovechados, de intensa relación con el blues.

 

Las versiones de Miña bala perdida, Vida bohemia, Un tute a la muerte y Autor de westerns cobran nuevos significados en los solos de la guitarra clara, limpia, desnudada de Víctor. Y crecen también en intensidad, con la incorporación afortunada de un viejo conocido del guitarrista: Fran Rey, que mantiene hermosos diálogos bohemios, casi parisinos, con sus acordeón, gaita y órgano. Es un duelo amistoso, conversado con profunda sencillez, frente a la guitarra de Víctor.

 

La poderosa cabalgada fordiana de “Centauros del desierto” que contiene Autor de westerns -armada con electricidad y viento en la versión de “Brétemas da  memoria” ( 2010 )- es aquí como el cansino trote vagamundo de Stewart y Widmark en “Dos cabalgan juntos”.

 

En esta época de pensamientos únicos y dóciles, olvidar -para no sentirse extranjero- es lo que quiere la mayoría. Pero “A Soidade Pide Copas Nos Bares” propone todo lo contrario, y echa una arrolladora mirada nostálgica sobre todo lo que perdimos.  

Eduardo Galán Blanco

Compostela

– Abril-2014

 

 

Tipo de disco: CD
Fecha de publicación: 2014/07/23
Discos del mismo artista
Añadir al carrito
Añadir al carrito
Añadir al carrito
Añadir al carrito
Añadir al carrito
Añadir al carrito
Añadir al carrito
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com